• เกี่ยวกับหลิ่วโจว > 
  • ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเมืองหลิ่วโจว

  • 2014-09-04

        เมืองหลิ่วโจว มีเรียกอีกชื่อว่าเมืองมังกร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นเขตใจกลางเมือง โดยถือเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีทัศนียภาพเฉพาะ ภูเขาและแม่น้ำ

        เมืองหลิ่วโจวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เทศบาลเมืองบาลและ 4 เขต มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,600 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 3,545,500 คน

        เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน

        เมืองหลิ่วโจวได้สร้างระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องจักรกล การถลุงโลหะเป็นอุตสาหกรรมหลักและพัฒนาควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เภสัชกรรม การปลุกป่าไม้และผลิตกระดาษ การผลิตน้ำตาล วัสดุก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งทอฯลฯ ปัจจุบันนี้ ทั้งเมืองมีวิสาหกิจและอุตสาหกรรมกว่า 3400 แห่ง มี Above-Scale Industry 430 แห่ง อุตสากหรรมขนาดใหญ่ 11 แห่ง อาทิ Guangxi Liuzhou Iron and Steel (Group) Company Shanghai General Motors Wuling Co.,Ltd. Liuzhou Engineer Machinery Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd. และLiuzhou Wuling Motors Co.,Ltd. วิสาหกิจ 5 แห่งได้เข้าเป็นวิสาหกิจและอุตสาหกรรม 500 อันดับแรกของประเทศ

        เมืองหลิ่วโจวมีการคมนาคมสะดวกสบาย ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง โดยได้รับขนานนามว่า เมืองท่าแห่งภูมิภาคส่วนกลางของกว่างซี

        เมืองหลิ่วโจวเป็นชุมทางเชื่อมต่อเขตภูมิภาคทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศกลางเฉียงใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ของจีน เป็นหนึ่งในสีชุมทางรถไฟสายใหญ่ของประเทศ การขนส่งผ่านเส้นทางหลวงของเมืองหลิ่วโจวใช้เวลา 4 ชั่วโมงจะถึงท่าเรือชายฝั่งของภาคใต้ เป็นเมืองชุมทางหลวงหลัก 1 ใน 45 ของประเทศจีน หลิ่วโจวเป็นท่าเรือระดับหนึ่งของประเทศบริเวณ แม่น้ำหลิ่วเจียงสามารถแล่นเรือขึ้นไปยังเมืองกุ้ยโจว ออกสู่ฮ่องกงและมาเก๊า เมืองหลิ่วโจวห่างจากสนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียง เมืองกุ่ยหลินประมาณ 90 นาทีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล สนามบินไป๋เหลียน เมืองหลิ่วโจวได้เปิดสายการบินถึงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น ไหโข่ว ฯลฯโดยตรง

        เมืองหลิ่วโจวได้พัฒนาเป็นระบบการตลาด ที่มีตลาดขายส่งขนาดใหญ่ ทั้งตลาดรถยนตร์และอะไหล่ วัสดุเหล็กกล้า วัสดุก่อสร้าง ผลิตผลพลอยได้การเกษตร สินค้าปริโภคในชีวิตประจำวัน สินค้าเครื่องแต่งกาย ฯลฯเป็นหลัก มีวิสาหกิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เป็นชุด เครื่อข่ายการค้ามีประสิทธิภาพการบริการสมบูรณ์ การดำเนินกิจกรรมแบบลูกโซ่ การขนส่งโลจิสติกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนารวดเร็ว ตลาดขายส่งน้ำตาลสำหรับทำอาหารของเครือข่ายน้ำตาลกว่างซีกลายเป็นตลาดค้าข่ายสินค้าน้ำตาลสำหรับใช้รับประทานใหญ่ที่สุดของประเทศ

        เมืองหลิ่วโจวได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพสูงในการดำเนินการค้าในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยนิตยสารฟอบส์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 2547

        เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่น

       เมืองหลิ่วโจวเป็นแหล่งกำเนิดของคนหลิ่วเจียง ซึ่งถือเป็นมนุษยชาติเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ของภาคใต้ของจีน เริ่มมีระบบการจัดตั้งก่อน ค.ศ. 111 สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2100 กว่าปี หลิ่วจงหยวน นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถังเคยรับตำแหน่งเป็นข้าหลวงของหลิ่วโจว เขตตัวเมืองหลิ่วโจวล้อมรอบด้วยภูเขาเขียว อุ้มกอดด้วยแม่น้ำขจัด ได้รับสมญานามว่าเป็นบอนไซธมรรชาติขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของทั่วโลก หลิ่วโจวมีหินรูปทรงแปลกมากมาย โดยได้รับการยกย่องว่า“หินรูปทรงแปลกแห่งหลิ่วโจว สุดยอดในปฐพี“

       เมืองหลิ่วโจวมีชนกลุ่มน้อยที่อยู่อาศัยกว่า 40 กลุ่ม ประเพณีพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในวงรัศมีหลิ่วโจวถือเป็นศูนย์กลางของวงกลมมีระยะทาง 250 กิโลเมตร คลอบคุมเขตทัศนียภาพการท่องเที่ยวระดับ 4A ร้อยละ 80 ของกว่างซี ภาคเหนือของเมืองหลิ่วโจวกับเมืองกุ่ยหลินที่ใกล้เคียงกันร่วมสร้างเป็นเขตการท่องเที่ยวต้ากุ้ยหลิน ซึ่งเลื่องชื่อไปทั่วโลก

        ปี 2545 เมืองหลิ่วโจวได้รับอนุญาตจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้เป็นเมืองสาธิตสำหรับทดลองการวางแผนการบริหารและการพัฒนาเมืองสมัยศตวรรษ 21 ของจีน

        ดอกไม้ประจำหลิ่วโจว

ดอกไม้ประจำเมือง-ดอกอะซาเลีย
ดอกไม้ประจำเมือง-ดอกเฟื่องฟ้า
ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว