• รายการร่วม > 
  • โทรศัพท์ที่ควรทราบ

หมายเลขติดต่อที่ควรทราบ

  • 2014-09-28

หมายเลขฉุกเฉิน

โทรศัพท์ด่วน

สถานีตำรวจ

110

เคหพยาบาล

120

สถานีดับเพลิง

119

อุบัติเหตุจราจร

122

สายด่วน

สายด่วนรัฐบาล

12345

สายด่วนดินฟ้าอากาศ

12121

บริการกฎหมาย

12348

ร้องเรียนด้านการบริโภค

(ร้องเรียนด้านพาณิชยกรรม)

12315

แจ้งสอบราคา

12358

คุ้มครองสิทธิแรงงาน

12351

ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

12369

ตรวจตราการทำงาน

2823402

อนามัยอาหาร

2824158

แจ้งซ่อมสื่อเคเบิล

96335

สายด่วนคุ้มครองสิทธิเยาวชน

12355

งานอนามัยสัตว์

3135928

ศูนย์สอบถามหมายเลขโทร.

114

ศูนย์บริการลูกค้าโทรคมนาคมจีน

10000

ปัญหาโทรศัพท์

112

ศูนย์ไปรษณีย์จีน

185

การคุ้มครองสิทธิสตรี

2862140

china mobile

12580

สายด่วนกำจัดปลวกและหนู

3220904

บริการปรึกษาจิตใจ

2818559

ศูนย์ข้อมูลรถโดยสาร

3808400

ศูนย์ china mobile

10086

แจ้งซ่อมสื่อเคเบิล

2800207

สายด่วนซ่อมก๊าซ

2895119

ศูนย์จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไทเจี่ย

3623111

บริการไฟฟ้า

95598

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินผิงซาน

3826741

บริการประปา

96332

สถานีรถไฟ

3614922

สายด่วนข้อมูลเครือข่าย

9983

สอบถามข้อมูลเศษฐกิจITเมืองหลิ่วโจว

2855108

ปรึกษากิจการIT

2818575

 

 

บริการแท็กซี่

8818899

 

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว