ประเด็นฮิต more

The 11th China-ASEAN Expo

ข่าวหลิ่วโจว more

จุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งโดยนำหน้าไปต่อเนื่องอย่างมั่นคงและมีคุณภาพสูง

ในปี 2018 อุตสาหกรรมตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวได้ทิ้งหมวกที่เป็น “จุดอ่อน” ไป และได้รับผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาได้เร็วที่สุด สูงที่สุดและใหม่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต่างๆ ในปีนี้ การบริการด้าน

ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและก่อสร้างเขตเมืองสาธิตใหม่

ตามการประเมินเบื้องต้น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของเขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวบรรลุ 29,350 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเป็น 12,000 ล้านหยวน

เมืองหลิ่วโจวส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซืออย่างจริงจัง

ปี 2018 คณะกรรมการเทศบาลหลิ่วโจวและรัฐบาลหลิ่วโจวจัดตั้งกลุ่มผู้นำรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือ จะใช้รูปแบบ “อุตสาหกรรม + อินเทอร์เน็ต” ในการวางแผน

ดำเนินการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและขับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง

เริ่มจากปีนี้เป็นต้นมา อำเภอลู่จ้ายเมืองหลิ่วโจวผลักดันการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรม การปรับปรุงเขตที่พักอาศัยที่ล้าหลังและการก่อสร้างถนน เป็นต้นอย่างสุดกำลัง เร่งการสร้างและแสดงภาพลักษณ์ของเขตอำเภอที่ทันสมัย นำร่องการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว