ประเด็นฮิต more

The 11th China-ASEAN Expo

ข่าวหลิ่วโจว more

อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์อเนกประสงค์อนุสรณ์สงครามแห่งหลิ่วโจวสร้างแล้วเสร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ ในสถานที่ก่อสร้างของโครงการพิพิธภัณฑ์อเนกประสงค์อนุสรณ์สงครามแห่งหลิ่วโจว ซึ่งอยู่ข้างๆ ถนนหางหยินเขตหลิ่วหนาน อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ได้สร้างแล้วเสร็จ กรรมกรกำลังรื้อถอนนั่งร้านและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม

ความร่วมมือระหว่างกวางตุ้งและกว่างซีช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของมวลชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เรียนรู้ว่า นิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างกวางตุ้งและกว่างซีของอำเภอหรงอันได้นำเข้าบริษัท 7 แห่งตั้งแต่การสร้างแล้วเสร็จและเปิดนิคมฯ ในเดือนกันยายน ปี 2019 เป็นต้นมา ปัจจุบันนี้ ได้จ้างงาน...

ตำบลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศของตำบลเฟิ่งซานอำเภอหลิ่วเฉิงเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

หลายปีที่ผ่านมา อำเภอหลิ่วเฉิงได้ดำเนินตาม “สามตำแหน่งที่สำคัญ” และ “สี่กลยุทธ์ที่สำคัญ” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอย่างกระตือรือร้น ส่งเสริมการก่อสร้างตำบลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศของตำบลเฟิ่งซานอย่างต่อเนื่อง

โครงการเหล็กอัจฉริยะ 5G ชุดแรกของกว่างซีได้เริ่มดำเนินงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ “โครงการเหล็กอัจฉริยะ 5G” ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองดำเนินงาน ซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัท Liuzhou Iron & Steel จำกัด บริษัท CMCC Guangxi สาขาฝางเฉิงกั่ง และ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด นี่เป็นสัญลักษณ์สำหรับโครงการเหล็กอัจฉริยะ 5G ชุดแรกของกว่างซีได้

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว