• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

“ความทันสมัย” และ “มีเอกลักษณ์” ทำให้เหอถางเยว่เซ่อเขตหลิ่วเจียงสวยงามยิ่งขึ้น

  • 2017-07-12
  • www.liuzhou.gov.cn
1.jpg

เมื่อไม่นานมานี้ นายเติ้ง เจี้ยนหัว รองอธิบดีกรมป่าไม้เขตปกครองตนเองฯ นำทีมตรวจสอบและควบคุมไปยังตำบลไป่เผิงเขตหลิ่วเจียง โดยเข้าไปในเขตสาธิตการเกษตรเหอถางเยว่เซ่อ (แกนหลัก) เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุม ซึ่งทีมตรวจสอบและควบคุมได้รับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการก่อสร้างต่างๆ ของเขตสาธิต และได้รับฟังรายงานสถานการณ์การทำงานของเขตสาธิตการเกษตรที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ (แกนหลัก) อย่างตั้งใจ พร้อมให้คำยืนยันกับความคืบหน้าใหม่และผลสำเร็จใหม่ที่เขตสาธิตได้รับ และได้เสนอความคิดเห็นและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานขั้นต่อไปให้กับเขตสาธิต

เขตสาธิตการเกษตรเหอถางเยว่เซ่อเขตหลิ่วเจียง (แกนหลัก) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเซี่ยหลุน ตำบลไป่เผิง เป็นหนึ่งในสิบสองของเขตสาธิตที่อยู่ในระดับต้นๆ ของเขตปกครองตนเองฯ พื้นที่หลักของเขตสาธิตมี 3,800 หมู่ พื้นที่ขยายการพัฒนามี 6,500 หมู่ พื้นที่แผ่รัศมีมีถึง 15,000 หมู่

เทศกาลการท่องเที่ยววัฒนธรรมดอกบัวได้จัดขึ้น 6 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนคน และได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวกว่าสิบล้านหยวน ซึ่งการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยให้เข้าด้วยกัน กลายเป็นโครงการตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาแบบบูรณาการการท่องเที่ยวกับการเกษตรให้เข้าด้วยกันของเขตหลิ่วเจียง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว