• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบของรถยนต์ขยายไปสู่ขั้นสูง

  • Dong Ming
  • 2017-10-10
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

ในระยะเวลาหนึ่งปี 17 วิสาหกิจได้เข้าสู่เขตนิคม โดยอัตราการเข้าเขตนิคมมีถึง 63% วิสาหกิจแนวหน้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบของรถยนต์ของหลิ่วโจว ยังยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย นี้ก็คือผลของนิคมกว่างซีในเขตทดลองความร่วมมือแถบเศรษฐกิจทางรถไฟความเร็วสูงกวางตุ้ง กว่างซี กุ้ยโจว (หลิ่วโจว) ที่ตั้งอยู่เขตใหม่หลิ่วตง

นายเหอ เผยจุ้น ประธานคณะกรรมการบริหารเขตใหม่หลิ่วตง กล่าวว่า นิคมความร่วมมืออุตสาหกรรมกวางตุ้ง กว่างซี กุ้ยโจว ตั้งอยู่ที่หลิ่วตง แต่ภายใต้การนำของเมือง เมืองหลิ่วโจวและเขตใหม่หลิ่วตงทำความร่วมมือกัน เปิดหลายช่องทางเพื่อส่งเสริมรับการลงทุนและการยักย้ายอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่กระแสยักย้ายอุตสาหกรรมสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงในเชิงลึก มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบของรถยนต์เมืองหลิ่วโจว พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างสุดความสามารถ ในเวลาเดียวกันยังเพิ่มแรงดึงดูดการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการบริการ ปัจจุบัน ภายใน 17 วิสาหกิจที่เข้าเขตนิคมมี 3 วิสาหกิจเป็นของกวางตุ้ง ที่เหลือส่วนใหญ่มาจากลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเกียง คาดว่าในปี 2018 อัตราการเข้าเขตนิคมลงทุนทำธุรกิจจะถึง 90%

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว