• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

วิสาหกิจ 4 แห่งของหลิ่วโจงได้ยกย่องเป็นยี่ห้อเก่าแก่ของกว่างซี

  • 2017-10-17
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพาณิชย์เขตปกครองตนเองได้ประกาศผลคัดเลือกยี่ห้อเก่าแก่ของกว่างซีประจำปี 2017 ตามเอกสาร “ประกาศว่าด้วยกรมพาณิชย์เขตปกครองตนเองเกี่ยวกับการจัดงานคัดเลือกยี่ห้อเก่าแก่ของกว่างซี” ซึ่งหลังจากที่องค์กรในเมืองยื่นเสนอ แนะนำ ผู้เชี่ยวชาญทบทวนพิจารณาและขอความคิดเห็นจากแผนกที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเขตปกครองตนเอง และขั้นตอนอื่นๆ สุดท้ายก็ได้คัดเลือก 13 แห่งออกมาเป็นยี่ห้อเก่าแก่ของกว่างซี ในนั้นมี 4 วิสาหกิจเป็นของหลิ่วโจว ได้แก่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าห้าดาวหลิ่วโจว จำกัด บริษัท โกลเด้นคอกว่างซี จำกัด บริษัท ยาหลิ่วโจวกว่างซีหุ้นส่วน จำกัด และบริษัท เหลี่ยงเมี่ยนเจินหลิ่วโจวหุ้นส่วน จำกัด

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว