• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

สองท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เขตปฏิบัติการกวันถังจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี

  • Liang Shasha
  • 2017-11-14
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว
10.jpg

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา จากรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเมืองหลิ่วโจวว่า โครงการท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เขตปฏิบัติการกวันถัง เมืองหลิ่วโจว (ระยะที่ 1) ในฐานะที่เป็นโครงการสำคัญเพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาเขตปกครองตนเองฯ ของเมืองหลิ่วโจว พร้อมที่เป็นโครงการใหญ่ที่ส่งเสริมโดยเขตปกครองตนเองฯ ท่าเรื่อหมายเลข 4 และหมายเลข 5 ได้ก่อสร้างช่วงฐานล่างเสร็จเรียบแล้วและโครงสร้างส่วนบนได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 50% คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ในปลายปี

โครงการเขตปฏิบัติการกวันถัง (ระยะที่ 1) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำหลิ่วเจียง อยู่เหนือสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำหงฮัวประมาณ 36.5 กิโลเมตร เนื้อหาการก่อสร้างหลักคือการสร้าง 5 ท่าเรืออเนกประสงค์ใหม่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้กว่า 2,000 ตัน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ลาน ถนน การป้องกันตลิ่ง การกำเนิดไฟฟ้าและส่องสว่าง การให้และการระบายน้ำ การดับเพลิง การสื่อสาร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันท่าเทียบเรือขนาดใหญ่หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานไปแล้ว นอกจากนี้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารอุตสาหกรรม คลังสินค้า และลานหมายเลข 1 ก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากการก่อสร้างโครงการนี้เสร็จแล้วเปิดใช้งานแบบครบถ้วน จะสามารถรองรับการเข้าออกได้ 2.4 ล้านตันต่อปี (ในนั้นรวมตู้คอนเทนเนอร์ TEUs 1.5 แสนตู้ และสินค้าต่างๆ 1.2 ล้านตัน) ทั้งนี้มีบทบาทสำคัญในการใช้น้ำหลิ่วเจียงเป็นเครื่องมือขนส่งทางน้ำ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว