• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

เขตใหม่หลิ่วตงจับโอกาสในช่วงเวลาสุดท้าย มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งปีนี้อย่างเต็มที่

  • Dong Ming
  • 2017-12-12
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เขตใหม่หลิ่วตงมีดัชนีเศรษฐกิจหลายประการได้ประชิดและเกินกว่าเป้าหมายของปี้นี้ และยังมีการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ในหลายด้านอีกด้วย นอนจากนี้ แพลตฟอร์มการให้ข้อมูลและบริการเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เขตใหม่หลิ่วตงค้นคว้าและพัฒนาเอง และริเริ่มสร้างขึ้นมาก่อน ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนนี้ เพื่อมุ่งมั่นแก้ปัญหาในการมีข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลกับบริษัท ในเดือนสุดท้ายของปี ค.ศ 2017 เขตใหม่หลิ่วตงพยายามชดเชยส่วนที่ขาดแคลน และส่งเสริมการพัฒนา มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปีนี้โดยจับโอกาสในช่วงเวลาสุดท้ายอย่างเต็มที่

ตามสถิติขั้นต้น จนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เขตใหม่หลิ่วตงมีดัชนีเศรษฐกิจหลายประการได้ประชิดและเกินกว่าเป้าหมายของปี้นี้ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลามกราคม - พฤศจิกายน ได้มีรายได้การคลังทั้งหมด 3,417 ล้านหยวน ซึ่งได้ประชิดเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้หมุนเวียนเงินทั้งหมด 26,658 ล้านหยวน ดึงดูดเงินทุน 1,317 ล้านหยวนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และดึงดูดเงินทุน 96.51 ล้านหยวนจากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และต่างประเทศ รายการดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว