• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

อำเภอหรงส่วยได้รับนามบัตรเชิงนิเวศใบใหม่

  • Hou Jingwen
  • 2017-12-19
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานที่ท่องเที่ยวหลงหนี่โกวและซวงหลงโกวของอำเภอปกครองตนเองชนชาติแม้วหรงส่วยแห่งเมืองหลิ่วโจวได้ยกย่องเป็น "หน่วยงานก่อสร้างฐานทดลองสำหรับการรักษาสุขภาพเชิงป่าไม้แห่งชาติ" งวดที่สามตามลำดับ

"การรักษาสุขภาพเชิงป่าไม้" หมายถึงพึ่งพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณภาพสูง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ให้บริการในด้านการรักษาสุขภาพ สันทนาการและออกกำลังกาย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ทางการพักผ่อนหย่อนใจเชิงป่าไม้ การพักฟื้นในวันหยุดพัก การดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตบั้นปลายและอื่นๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ในป่าไม้ โดยเน้น “การฝึกจิตใจและการปฏิบัติตัว การปรับศักยภาพระบบร่างกายและการชะลอแก่ชรา” เป็นวัตถุประสงค์

หน่วยงานที่ยื่นขอ "หน่วยงานก่อสร้างฐานทดลองสำหรับการรักษาสุขภาพเชิงป่าไม้แห่งชาติ" ในครั้งนี้มีทั้งหมด 170 หน่วยงาน ซึ่งนำเสนอโดยแผนกที่บริหารหลัก ตัดสินโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการสำรวจในสถานที่ของกรมป่าไม้แห่งชาติและสหพันธ์อุตสาหกรรมป่าไม้แห่งประเทศจีน จึงมีการมอบให้หน่วยงานที่มีสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดีเยี่ยม ทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณภาพสูง แนวคิดการพัฒนาการรักษาสุขภาพเชิงป่าไม้ที่ชัดเจน และมีความสามารถในการประกอบกิจการและเงื่อนไขการรักษาสุขภาพที่ค่อนข้างดีทั้งหมด 98 หน่วยงานได้ยกย่องเป็น "หน่วยงานก่อสร้างฐานทดลองสำหรับการรักษาสุขภาพเชิงป่าไม้แห่งชาติ" งวดที่สาม

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว