• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

เขตหลิ่วหนานนำหน้าบรรลุเป้าหมายที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2010 ในเมืองหลิ่วโจว

  • Zhang Tingting
  • 2018-01-10
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

ในปี 2017 เขตหลิ่วหนานได้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 678 ร้อยล้านหยวน ซึ่งเป็นผู้นำหน้าที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2010 ในเขตอำเภอเมืองของหลิ่วโจว ในเวลาเดียวกัน ได้นำหน้าบรรลุเป้าหมายที่มีดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจตามระดับมาตรฐานของการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านในเมืองหลิ่วโจว

ตามสถิติเบื้องต้น ในปี 2017 เขตหลิ่วหนานได้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 678 ร้อยล้านหยวน ซึ่งเเพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเที่ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีการลงทุนทางทรัพย์สินถาวร 285 ร้อยล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีรายได้การคลัง 42.37 ร้อยล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มียอดขายค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในสังคม 310 ร้อยล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อคนในเมือง 37,933 หยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนในชนบท 195,24 หยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้พื้นฐานของการสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านแข็งแกร่งขึ้น

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว