• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

กระตุ้นกำลังวังชาใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือ

  • Jiang Hongkun
  • 2018-04-10
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

ไม่กี่วันมานี้ รัฐบาลเมืองหลิ่วโจวกับบริษัท โรโคโค กรุ๊ป (HONGKONG ROCOCO GROUP CO.,LIMITED) และบริษัท กรีนแลนด์ กรุ๊ป (Greenland Group) จัดการประชุมสัมมนา และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้นำและแขกหลายท่านที่มีเกียรติเป็นพยาน เช่น นายอู๋ เว่ย นายกเทศมนตรี นายหลี่ ซือหมิ่น อธิการบดีและรองเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคฯ ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางสี นายเจี๋ย เหว่ย ผู้ริเริ่มและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท นวัตกรรมและการออกแบบโรโคโค กรุ๊ป และบริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรเค่อ กรุ๊ป นายกู้ หมิ่นฉี รองประธานของบริษัท โฮลดิ้งกรีนแลนด์นฮ่องกง จำกัด (Greenland Hong Kong Holdings Limited) และผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกวางสีและไหหลำด้วย การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์ได้แก่ ให้การวางแผนก่อสร้างของเมืองออกแบบอุตสาหกรรมดียิ่งขึ้น สร้างสถาบับออกแบบอุตสาหกรรมร่วมกัน กระตุ้นกำลังวังชาใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยความร่วมมือหลายฝ่าย

รัฐบาลเมือง บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรโคโคปักกิ่ง จำกัด กับ บริษัท โฮลดิ้งกรีนแลนด์นฮ่องกง จำกัด ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสามฝ่าย จะก่อตั้งเมืองออกแบบอุตสาหกรรมที่เขตใหม่นิเวศวิทยาในภาคเหนือ โดยเมืองออกแบบอุตสาหกรรมนั้นจะมีความสามารถในการแข่งขันสำคัญที่เป็นการออกแบบอุตสาหกรรมโรโคโค แพลตฟอร์ม kker crowd-making และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอุตสาหกรรมทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อสร้างเมืองออกแบบอุตสาหกรรมที่มีทั้งการออกแบบอุตสาหกรรม การศึกษาการอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต บริการการส่งเสริมการขาย ฯลฯ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว