• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

“รูปแบบหลิ่วโจว” จะปรับขึ้นเป็น “รูปแบบกว่างซี”

  • Lu Xiaoyi
  • 2018-04-15
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมสำรวจเขตปกครองตนเองได้มาที่เมืองหลิ่วโจวเพื่อสำรวจงานเผยแพร่และประยุกต์ใช้รถยนต์พลังงานใหม่ และรายการอื่นๆ การเผยแพร่และประยุกต์ใช้รถยนต์พลังงานใหม่คาดว่าจะสามารถมีการกำหนดตามกฎหมาย “รูปแบบหลิ่วโจว” จะถูกปรับขึ้นเป็น “รูปแบบกว่างซี”

ช่วงต้นปีนี้ “สัมมนาการประเมินจากผู้ใช้และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำรับรถยนต์พลังงานใหม่ระหว่างประเทศ” จัดขึ้นที่เมืองหลิ่วโจว ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้นำของเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ให้คำชื่นชมอย่างสูงกับประสบการณ์และการกระทำในการเผยแพร่รถยนต์พลังงานใหม่ของหลิ่วโจว นายหวัง ปิ่งกาง หัวหน้าทีมงานของโครงการนวัตกรรมรถยนต์พลังงานใหม่แห่งชาติ คิดว่า หลังจาก “รูปแบบหลิ่วโจว” ถอนตัวออกเพื่อการอุดหนุ่น การเผยแพร่และประยุกต์ใช้รถยนต์พลังงานใหม่ของเมืองระดับสามและสี่ได้หาเจอวิธีการแล้ว

เพื่อดำเนินตามเจตนารมณ์สมัชชาฯ 19 ของพรรคฯ ให้ดี ผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองแนะนำให้ปรับปรุง “รูปแบบหลิ่วโจว” ของการเผยแพร่และนวัตกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ดังกล่าวข้างต้นเป็น “รูปแบบกว่างซี” กำหนด “ข้อบังคับสำหรับการเผยแพร่และประยุกต์ใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ฉบับร่าง)” ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลนโยบายต่างๆ ใน “แผนปฏบัติความก้าวหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์กว่างซี” รัฐบาลทุกระดับของเขตปกครองตนเองและองค์กรที่มีความรับผิดชอบอย่างมากได้ร่วมกันสร้างความต้องการทางการตลาด ส่งเสริมการปฏิรูปแบบโครงสร้างด้านอุปทานของอุตสาหกรรมรถยต์กว่างซี ทำให้กว่างซีเป็นผู้นำหน้าในประเทศที่ได้บุกเบิกเส้นทางแห่งความสำเร็จในสมัยการอุดหนุนภายหลังสำหรับการเผยแพร่และประยุกต์ใช้รถยนต์พลังงานใหม่ระดับมณฑล

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว