• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

หลิ่วโจวเสร็จสิ้นการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกกว่า 10 พันล้านหยวน

  • Liang Shasha
  • 2018-05-01
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของเมืองหลิ่วโจวมีข่าวดีมาว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ทั้งเมืองได้ลงทุนก่อสร้างโครงการสำคัญมูลค่า 11.909 พันล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การประสานงานเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างโครงการสำคัญในระดับเขตปกครองตนเองฯ ยังได้บรรลุ "การเริ่มต้นที่ดี" เสร็จสิ้นการลงทุนจำนวน 2.407 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.17% จากปีที่ผ่านมา ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งเมืองได้ผ่าน "ตอนที่หนึ่ง" อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของปริมาณและคุณภาพที่เจริญเติบโตพร้อมกันของหลิ่วโจวโดยอยู่ในสภาวะปกติใหม่

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งเมืองกล่าวว่า ปีนี้เมืองหลิ่วโจวยังคงพิจารณาโครงการก่อสร้างที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการส่งเสริมก่อสร้างเมือง การยกระดับอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน ต้องเพิ่มการประสานงานในด้านกองทุน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตรวจสอบและการอนุมัติของโครงการสำคัญ เพิ่มการป้องกันสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของการก่อสร้างโครงการ ส่งเสริมการก่อสร้างโครงการสำคัญให้เร็วขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน “แผนการพัฒนาห้าปี ฉบับที่สิบสาม” วางแผนและสำรองโครงการหนึ่งงวด สร้างกลไกหมุนเวียนโครงการที่ “เริ่มทำงานหนึ่งงวด สร้างหนึ่งงวดต่อ เสร็จสิ้นหนึ่งงวด สำรองหนึ่งงวด”

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว