• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

อุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวพัฒนาอย่างมี “อัตราเร่ง”

  • Su Guili
  • 2018-05-08
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

นับจากปีนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวได้ปลดปล่อยพลังอย่างยั่งยืน อัตราการเติบโตซึ่งเป็นตัวเลขสองหลักของอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิยังคงรักษาไว้ และอัตราการเติบโตของไตรมาสแรกซึ่งเป็น 11.6% ได้ตั้งค่าระดับสูงใหม่ใน 5 ปี การแก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง และแน้นการทำงานจริง จะช่วยอัตราการเติบโตอุตสาหกรรมระดับตตัยภูมิของเมืองหลิ่วโจวเกิน GDP ใน 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างมี “อัตราเร่ง”

ด้วยการส่งเสริมอย่างลึกของการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดค่าทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มพลังของตลาด การขยายความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกจุดเติบโตใหม่ ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง มีสถิติแสดงให้เห็นว่า ในไตรมาสแรกอุตสาหกรรมระดับตตัยภูมิได้รับผลงาน “จุดเริ่มต้นที่ดี” ตัวชี้วัดต่างๆ มีแนวโน้มการพัฒนา "ก้าวหน้าอย่างมั่นคง" บรรลุมูลค่าเพิ่ม 24.49 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้สร้างสถิติใหม่ในการเติบโตตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา บรรลุยอดขายปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคในสังคม 27.795 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบอุตสาหกรรมระดับปฐมภูมิกับอุตสาหกรรมระดับทุติยภูมิ ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิสะดุดตากว่า ซึ่งสัดส่วนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนใน GDP เกือบ 60%

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว