• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

เทศกาลการท่องเที่ยวแห่งเมืองหลิ่วโจวปี 2018 จะจัดขึ้นที่อำเภอซานเจียง

  • 2018-05-16
  • www.liuzhou.gov.cn
01.JPG

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงบวกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการจ้างงานและการช่วยประชาชนพ้นจากความยากจน ฯลฯ โดยได้ผสมผสานการท่องเที่ยวและการช่วยประชาชนพ้นจากความยากจนเป็นอย่างดี ส่งเสริมการช่วยประชาชนพ้นจากความยากจน สร้างบรรยากาศที่ดีให้ประชาชนทั้งเมืองซึ่งให้ความสำคัญแก่การท่องเที่ยว เข้าร่วมการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหลิ่วโจวได้ตัดสินใจจัดกิจกรรม “5.19” ปี 2018 ซึ่งเป็นวันการท่องเที่ยวแห่งจีนและพิธีเปิดสวนของเขตทิวทัศน์ภูเขาเซียนเหรินอำเภอซานเจียง

กิจกรรมเทศกาลอาหารชาเนย

เวลา ห้าโมงเย็นในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม

สถานที่ หอกลองที่สนามโตเยอำเภอซานเจียง

พิธีเปิดงานเทศกาลการท่องเที่ยวแห่งเมืองหลิ่วโจวปี 2018

เนื้อหา จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติต้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และการท่องเที่ยวทั่วเขตเมือง เผยแพร่กฎหมายด้านการท่องเที่ยว “กฎระเบียบการท่องเที่ยว” และการท่องเที่ยวแบบอารยธรรม

รูปแบบ การร้องเพลงของชนชาติต้ง หลูเซิง (เครื่องดนตรีของชนชาติชนเผ่าน้อยในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน) โตเย (การเต้นรำประเภทหนึ่งในชนชาติต้งของประเทศจีน) การแสดงบทความสั้นๆ และการแสดงมรดวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และการแสดงโฆษณาการท่องเที่ยว การเผยแพร่การท่องเที่ยวแบบอารยธรรม เป็นต้น

เวลา บ่ายสองโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม

สถานที่ สนามโตเยอำเภอซานเจียง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว