• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

อำเภอลู่จ้ายเร่งดำเนินการก่อสร้างฐานการบ่มเพาะการบุกเบิกวิสาหกิจ

  • Qin Ke
  • 2018-05-23
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว
001.JPG

โครงการฐานการบ่มเพาะการบุกเบิกวิสาหกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดเล็กของอำเภอลู่จ้ายเป็นหนึ่งโครงการใหญ่ที่สำคัณของเมืองหลิ่วโจว พื้นที่การก่อสร้างทั้งหมด 138,804.59 ตรางเมตร แบ่งเป็นโครงการขยายการก่อสร้างระยะหนึ่งและโครงการการกอ่สร้างใหม่ระยะสอง

ฐานการบ่มเพาะนี้จะรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในเขตอำเภอ และบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผลิตรถยนต์และอะไหล่เครื่องจักรของเมืองหลิ่วโจวเข้ามาเปิดสำนักงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นสถานที่มาตรฐานที่ให้บริการด้านการบุกเบิกกิจการและสภาพแวดล้อมให้แก่บริษัทติดตั้งใหม่และผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทนวัตกรรม การดำเนินการของฐานการบ่มเพาะมีผลประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงของการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดเล็ก เพิ่มอัตราความสำเร็จด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงขึ้น และจะผลักดันการพัฒนาเศษฐกิจของเขตพัฒนา และการพัฒนาเศษฐกิจของอำเภอลู่จ้ายมากขึ้นตามที่ทราบว่า ไตรมาสแรกปีนี้ สภาพการพัฒนาในเขตอำเภอที่อยู่ในเมืองหลิ่วโจวยังพัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนปีที่แล้ว การเติบโตมูลค่ารวมด้านการผลิตของเขตอำเภอเมืองห้าเขตสูงกว่าทั้งเมืองร้อยละ 15

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว