• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ฟอรั่มการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทจีน - เยอรมันจะจัดขึ้นที่หลิ่วโจว

  • Liang Shasha
  • 2018-05-30
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการค้ากว่างซีได้จัดงานแถลงข่าวสำหรับฟอรั่มการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทจีน - เยอรมันปี 2018 ที่หนานหนิง เพื่อแนะนำเนื้อหาพื้นฐานและรายละเอียดการเตรียมงานเป็นหลัก ตามที่ได้รับทราบว่า ฟอรั่มจะจัดขึ้นที่เมืองหลิ่วโจวในวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งจุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจีน - เยอรมันในเขตใหม่เชิงนิเวศภาคเหนือ

ฟอรั่มครั้งนี้จะเน้นประเด็นหลัก "เสริมสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรม จีนและเยอรมันร่วมมือชนะกันทั้งสอง" และตั้งเป็น3 ประเด็นคือ อุตสาหกรรมเยอรมัน 4.0 กับการผลิตสมาร์ทอนาคต อุตสาหกรรมสมาร์ทกับเมืองแห่งภูมิปัญญา การเดินทางสมาร์ทกับรถยนต์พลังงานใหม่ ทั้ง 3 ประเด็นนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อแนะนำแนวคิดการพัฒนา กลไกการส่งเสริมและผลการปฏิบัติของอุตสาหกรรมเยอรมัน 4.0 และการใช้อุตสาหกรรมสมาร์ทในชีวิตประจําวัน ฯลฯ นอกจากอภิปรายประเด็นพิเศษแล้ว ฟอรั่มยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นงานสัมมนาโครงการของบริษัท การลงนามโครงการความร่วมมือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเริ่มต้นก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจีน - เยอรมันและโครงการสำคัญอื่นๆ วันนั้นจะมีหน่วยงานของรัฐ สมาคมการค้าและ 500 องค์กรระดับโลกที่มาจากประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศสและออสเตรเลียที่จะมาร่วมงานฟอรั่มและกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมทั้งหมด 300 คน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว