• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ภาพวาดชาวนาชนชาติต้งอำเภอซานเจียง มรดกทางวัฒนาธรรมที่จับต้องไม่ได้ช่วยส่งเสริมการบรรเทาความยากจน

  • 2018-06-05
  • www.liuzhou.gov.cn
图片1.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ อำเภอซานเจียงของเมืองหลิ่วโจวได้จัดงานเทศกาลศิลปะภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งครั้งที่สอง ณ.ตำบลตู๋ต้ง รายการที่ยอดเยี่ยม ภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งที่มีลักษณะสดใสและประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากมณฑลกุ้ยโจว มณฑลหูหนานและมณฑลกว่างซีที่อยู่รอบๆ อำเภอซานเจียงมาเข้าร่วมงานเกือบหมื่นคน

เทศกาลศิลปะภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งครั้งนี้มีกิจกรรมการโชว์ภาพวาดของชาวนาชนชาติต้ง การแสดงศิลปะ งานเลี้ยงอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์หลายๆ ครอบครัวของชนชาติต้งและการประชุมสัมมนาการพัฒนาภาพวาดของชาวนาชนชาติต้ง ส่วนที่สำคัญคือนักเรียนและประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตู๋ต้ง ตำบลตู๋ต้ง วาดภาพสดๆ ที่มีเอกลักษณ์ของชาวนาชนชาติต้งในสถานที่จัดเทศกาล ภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งที่มีสีสัน มีการวางเค้าโครงที่เกินจริงและมีลักษณะที่แตกต่างกันมากได้กระตุ้นใจของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่อยู่ในงาน

ตามที่ทราบมา ตำบลตู๋ต้งเป็น “ตำบลศิลปะพื้นบ้านของประเทศจีน” ที่มีชื่อเสียงในอำเภอซานเจียง ภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งได้จัดเป็นมรดกทางวัฒนาธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกว่างซีในปี 2012

ปัจจุบันนี้อำเภอซานเจียงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งและถือเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญด้วย ตอนนี้ในตำบลตู๋ต้งมีบุคคนที่ถือการวาดภาพของชาวนาชนชาติต้งเป็นอาชีพมากกว่า 300 คน ภาพวาดของชาวนาชนชาติต้งมีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน สามารถทำให้จิดใจของประชาชนมีชีวิตชีวาและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะที่ยังสามารถสร้างรายได้ใหม่ทางด้านวัฒนาธรรมด้วยในเมื่อช่วยส่งเสริมการบรรเทาความยากจนได้

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว