• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ประกาศหน่วยงานสร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคระดับเขตปกครองตนเอง

  • 2018-06-05
  • หนังสือพิมพ์หรายวันหลิ่วโจว

เมื่อไม่กี่วันก่อน คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองได้ประกาศ “รายชื่อการสร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคระดับเขตปกครองตนเอง” ในพื้นที่ 14 เมืองซึ่งรวมถึง 62 อำเภอ (เมือง เขต) ในนี้มี 3 อำเภอ (เขต) ของเมืองหลิ่วโจวได้แก่ เขตเฉิงจง เขตหลิ่วเจียง อำเภอหรงอาน ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า สร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคระดับประเทศหรืออำเภอท่องเที่ยวที่ลือชื่อและมีลักษณะกว่างซีโดยสำเร็จจะได้รับรางวัลกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตปกครองตนเองซึ่งได้ทั้งหมด 10 ล้านหยวนแบบครั้งเดียว สร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคระดับเขตปกครองตนเองโดยสำเร็จจะได้รับรางวัลกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตปกครองตนเองซึ่งได้ทั้งหมด 5 ล้านหยวนแบบครั้งเดียว

ตามรายชื่อนี้ เขตเฉิงจง เขตหลิ่วเจียง อำเภอหรงอานได้จัดเข้างวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 ของการสร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคระดับเขตปกครองตนเองตามลำดับ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว