• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

อำเภอลู่จ้ายเมืองหลิ่วโจวเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการทำงานพร้อมกันในไตรมาสที่สอง

  • Yang Jiqiang
  • 2018-06-27
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ พิธีการเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการทำงานพร้อมกันของโครงการในไตรมาสที่สองของอำเภอลู่จ่ายเมืองหลิ่วโจวจะจัดที่ข้างตู๋หลิ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจลู่จ้าย โครงการการเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการทำงานพร้อมกันครั้งนี้มี 26โครงการ การลงทุนรวมเป็น 29.03 ร้อยล้านหยวน โดยมีโครงการเริ่มการก่อสร้างรวม 13 โครงการและการลงทุนรวมเป็น 23.18 ร้อยล้านหยวน โครงการเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมด 13 โครงการและการลงทุนรวมเป็น 5.85 ร้อยล้านหยวน ทั้งหมดนี้รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างเมืองรูปแบบใหม่ การก่อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ การก่อสร้างระบบบริการประชาชนและสังคม การยกระดับอุตสาหกรรมรุ่นรถยนต์และด้านอื่นๆ การเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการทำงานพร้อมกันของโครงการครั้งนี้ ทั้งเป็นที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งการเติบโตอย่างมั่นคง การส่งเสริมการพัฒนา ความสะดวกชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอลู่จ้าย และยังเติมพลังที่แข็งแกร่งและชีวิตชีวาให้อำเภอลู่จ้ายในการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับอุตสาหกรรม การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงให้เป็นความจริง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว