• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชาจีนประจำปี 2018 ได้จัดขึ้นที่อำเภอซานเจียง เมืองหลิ่วโจว

  • 2018-07-10
  • www.liuzhou.gov.cn
5.jpg

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชาของประเทศจีน (ชื่อเดิมการประชุมสมาชิกของสถาบันชาจีน) เป็นการประชุมแบบบูรณาการในด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างการผลิต การเรียนรู้ การศึกษาวิจัย และการเมือง นับตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบันได้จัดการประชุมมาแล้ว 26 ครั้ง ปีนี้ "การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชาของประเทศจีน" จะจัดขึ้นที่อำเภอซานเจียงเมืองหลิ่วโจวมณฑลกวางสี ณ วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายนเป็นเวลา 3 วัน

อำเภอซานเจียงตั้งอยู่ภาคเหนือของมณฑลกวางสี ลักษณะภูมิเป็นภูเขา ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล 500 กว่าเมตร อัตราความครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ 78% ฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,600 มม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 18.3 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการผลิตชา ปัจจุบันอำเภอซานเจียงมีสวนชา 182,000 โหม่ว (ไร่จีน) เกษตรกรปลูกชา 65,000 เรือน ผู้ประกอบอาชีพ 250,000 คน ปริมาณการผลิตชาในปี 2017 ทั้งหมด 13,000 ตัน โดยมีค่า 13.5 ร้อยล้านหยวน รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรคนละ 3,842 หยวน ผลิตภัณฑ์หลักคือแบรนด์ "ซานเจียงชน" "ซานเจียงหง"

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว