• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

เขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวส่งเสริมการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม

  • Qin Weili
  • 2018-07-25
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片4.jpg

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เพิ่มความสามารถในการรองรับและการรวบรวมของนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ ปัจจุบันนี้พื้นที่การวางแผนของนิคมอุตสาหกรรมเป็น 15,400 หมู่ พื่นที่ที่ได้พัฒนาแล้ว 10,800 หมู่ สัดส่วนพื้นที่พัฒนา 70% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ นิคมอุตสาหกรรมของเขตหลิ่วเจียงได้ลงทุนในการพัฒนา 23.44 ล้านหยวน ได้ลงทุนด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีเป็น 109 ล้านหยวน และได้นำเข้าบริษัทที่ผ่านการประเมิน 4 บริษัท มีโครงการที่ได้บรรลุการก่อสร้าง 4 แห่ง และมี 2 แห่งได้สร้างเสร็จและดำเนินการผลิตแล้ว ตามการวางแผน เขตหลิ่วเจียงสามารถบรรลุมูลค่าการผลิตรวมทางอุตสาหกรรม 50,000 ล้านหยวนในปี 2020

ปีนี้เขตหลิ่วเจียงยังวางแผนการบรรจุโครงการการระดมทุนที่สำคัญ พยายามอย่างเต็มที่ในด้านการนำเข้าบริษัทที่มีทรัพย์สินเกินกว่า 100 ล้านหยวนสองบริษัทและนำเข้าบริษัทที่มีผลผลิตประจําปีผ่านมาตรฐานของอุตสาหกรรมห้าบริษัท ตอนนี้ได้บ่มเพาะการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง ยาชีวภาพ และกิจการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสามอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่โดยเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว กำลังส่งเสริมการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมด้านการผลิตยาชีวภาพนิคมอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและพื้นที่นวัตกรรมของมลชนเป็นต้น

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว