• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

อุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวอยู่ที่ระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง

  • Su Guili
  • 2018-07-31
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา เมืองหลิ่วโจวทุ่มกำลังเพื่อพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมที่เป็นแสนล้านหยวนทั้งหมดสี่อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ทันสมัย อุตสาหกรรมตลาดมืออาชีพ อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมตลาดหลังการจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น เร่งส่งเสริมการรวมเข้ากันของอุตสาหกรรมระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พยายามบุ่มเพาะอุตสาหกรรมด้านบริการที่ทันสมัยของการบริการทางการเงิน โลจิสติกส์ และธุรกิจเชิงพาณิชย์เที่เกี่ยวกับโซ่อุตสาหกรรมใหม่ ตามข้อมูลสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ในช่วงครึ่งปีแรกมูลค่าเพิ่มโดยรวมของอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวบรรลุ 47,060 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.5% ในช่วงเวลาเดี่ยวกันของปีที่แล้ว ความเร็วในการเติบโตของอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวได้รักษาตัวเลขสองหลักติดต่อกันสี่ปี นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิยังได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ต่อจากมูลค่าเพิ่มของการเติบโตเกินกว่า 1 แสนล้านหยวนของปีที่แล้ว

ถ้าดูจากข้อมูลทั้งประเทศแล้ว มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของเมืองหลิ่วโจวมีความเร็วในการเติบโบสูงกว่าทั้งประเทศร้อยละ 3.9 และสูงกว่ากว่างซีร้อยละ 1.3 ถ้าดูเฉพาะเมืองหลิ่วโจว อุตสาหกรรมระดับตติยภูมิเป็น 64.6% ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองหลิ่วโจว สูงกว่าอุตสาหกรรมระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิเป็นอย่างมาก และได้อยู่ที่ระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว