• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

เขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวได้ก่อสร้างเขตสาธิตการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรม

  • 2018-08-07
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อปีนี้ เขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวได้ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมโครการที่สำคัญอย่างเชิงลึก วางแผนและส่งเสริม 170 โครงการที่สำคัญ เช่น "10 โครงการใหม่" และ "10 โครงการสร้างต่อ" ฯลฯ ของด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม เงินลงทุนทั้งหมด 1.08928 แสนล้านหยวน เงินลงทุนในแผนปีนี้รวมเป็น 11,323 ล้านหยวน

เขตหลิ่วเจียงได้แก้ปัญหาขาดแคลนเงินทุนของโครงการและการล่าช้าของความคืบหน้าอย่างสำเร็จโดยเน้นการระดมเงินทุนและการประสานงานในการสร้างโครงการ การสร้างโครงการที่สำคัญเป็นบทบาทการชักนำในการเติบโตของการลงทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นบทบาทการกระตุ้นในการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของปี เขตหลิ่วเจียงได้บรรลุการลงทุน 5,132 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 16.5% มีอัตราการเติบโตสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.5 สูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ กวางสี และเมืองหลิ่วโจว ในนี้โครงการขนาดใหญ่ที่เกิน 50 ล้านหยวนได้บรรลุการลงทุน 2,888 ล้านหยวน โดยเพิ่มขึ้น 89.1% อยู่ในอันดับที่หนึ่งของระดับเมือง บรรลุเป้าหมาย "เกินครึ่งของสองดรรชนี" อย่างสำเร็จ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว