• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ความสุขของการเก็บเกี่ยวที่อุดมและรสชาติของความคิดถึงบ้านเกิด

  • Chen Jianming
  • 2018-09-24
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

เมื่อวานนี้เป็นชิวเฟิน (กลางคืนและกลางวันยาวเท่ากัน) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 24 ฤดูกาลตามปฏิทินจันทรคติของจีน ยังเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวที่อุดมของชาวนาจีนครั้งแรกด้วย ในทุ่งนาของตำบลต่างๆ ของแต่ละอำเภอในเมืองหลิ่วโจว เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของเทศกาลและการเก็บเกี่ยวที่อุดม

หลายปีที่ผ่านมานี้ เมืองหลิ่วโจวทุ่มเทกำลังพัฒนาการทำงานด้าน “ชนบท การเกษตร เกษตรกร” โดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาได้ทุ่มกำลังดำเนินกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในชนบท เน้นการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานของการเกษตรเป็นสายหลัก ถือการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผลผลิตและรายได้การเกษตรเป็นหลัก เร่งพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ให้มีความคืบหน้าและส่งเสริมการรวมการเกษตรและการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเชิงลึก เพื่อพัฒนาการเกษตรเชิงสันทนาการและการท่องเที่ยวในชนบท ยืนยันการรวมอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทและการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีลักษณะพิเศษที่ “เชื่อมต่ออุตสาหกรรมทุติยภูมิและอุตสาหกรรมตติยภูมิ” เพื่อขยายห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมและทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่มากยิ่งขึ้น เช่นการเกษตรที่ใช้ร่วมกัน ทดลองใช้ชีวิตด้านการเกษตรและการเกษตรที่สร้างสรรค์ เป็นต้น ในช่วงเวลาครึ่งปีแรกของปีนี้ จีดีพีด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมงและการเลี้ยงสัตว์เป็น 8,450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.83% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว