• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ข้าวเหนียวหอมสีม่วงในอำเภอหยงสุ่ยเมืองหลิ่วโจวได้เก็บเกี่ยวเป็นอย่างมาก

  • Qin Yan
  • 2018-10-15
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ตำบลเหลียงจ้ายอำเภอปกครองตนเองชนชาติเหมียวหยงสุ่ยเมืองหลิ่วโจวได้ต้อนรับเทศกาลที่มีอายุน้อยที่สุดของพวกเขา ซึ่งก็คือเทศกาลวัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวหอมสีม่วงครั้งแรก

เท่าที่ทราบว่า อำเภอหยงสุ่ยมีการปลูกข้าวเหนี่ยวหอมสีม่วงมากว่าร้อยปี ปัจจุบันนี้ได้ทุ่มกำลังพัฒนาการปลูกข้าวเหนียวหอมสีม่วงมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านและทำให้การปลูกข้าวเหนียวหอมสีม่วงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชาวนาได้พ้นความยากจน ในหมู่บ้านต้าหลี่ตำบลเหลียงจ้ายได้สร้างฐานสาธิปลูกข้าวเหนียวหอมสีม่วงในพื้นที่เดียวกันสองร้อยหมู่ สร้างมูลค่าการผลิต 1.4 ล้านหยวนต่อปี รายได้ในรายการเดียวของชาวนาเกิน 500 หยวนต่อคน ตำบลต้าเหนียนซึ่งเป็นตำบลรอบข้างก็ได้ปลูกข้าวเหนียวหอมสีม่วงประมาณ 500 หมู่ ภายใต้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจนของสำนักหนังสือพิมพ์รายวันเมืองหลิ่วโจวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ หมู่บ้านกุเหลาตำบลต้าเหนียนได้พัฒนาการสร้างรายได้ที่สมมูณด้วยการเกษตรหลัก ถือการปลูกข้าวเหนียวหอมสีม่วงพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหลัก จำนวนผลผลิตประมาณ 300 กิโลกรัมต่อหมู่ และทำให้ชาวนาสามารถมีวิถีทางเพิ่มรายได้ใหม่อีกทางหนึ่ง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว