• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ส้อมกิมจ้อหยงอานสร้างความร่วมมือกับบริษัท 10 แห่งในงานจัดจำหน่ายทั่วประเทศด้านผลิตภัณฑ์พิเศษในกว่างซี

  • Qin Heng
  • 2018-12-09
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ งานจำจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทั่วประเทศปี 2018 และกิจกรรมผลิตภัณฑ์สัญญลักษณ์ภูมิภาคในกว่างซีเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีครบรอบหกสิบปีได้จัด ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเมืองหนานหนิง ส้อมกิมจ้ออำเอภหยงอานเมืองหลิ่วโจวเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรระดับอำเภอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยความสามารถของตนในงานประชาสัมพันธ์ฉากเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับเจตนาด้านความร่วมมือจากบริษัทสิบแห่ง

เท่าที่ทราบว่า อำเอภหยงอานเมืองหลิ่วโจวมีนโยบายเอื้อหนุนต่อชาวนาโดยให้เงินสนับสนุนเป็นรางวัลแทนให้เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของอุตสาหกรรมครึ่งหมู่ของส้มกิมจ้อช่วยถอนตัวออกจากความยากจนและสวนส้มกิมจ้อหมื่นหมู่ของหมู่บ้านร้อยแห่งเป็นต้น ทำให้ส้มกิมจ้อเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่นำความร่ำรวยมาแก่ชาวนา เพียงแค่ในปี2017 ปีเดียวทำให้ 6,829 คนพ้นจากความยากจนและก้าวสู่ความร่ำรวย ซึ่งงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทั่วประเทศครั้งนี้ ได้เน้นในประเด็นนี้อย่างหนักแน่น โดยสร้างแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการทำงานด้านการติดต่อเจรจาจัดซื้อ การประชาสัมพันธ์เฉพาะ และการจัดงานแสดงสินค้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ลดขั้นตอนของการไหลเวียนและขยายอิทธิพลในการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างกลไกด้านการติดต่อระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดจำหน่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำ

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว