• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ดำเนินการปฏิรูปแบบบูรณาการในชนบทอย่างลึกซึ้ง เพื่อผลักดันเศรษฐกิจในชนบทเจริญรุ่งเรือง

  • Chen Jianming
  • 2018-12-18
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองหลิ่วโจวผลักดันการควบรวมเข้ากันด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และการศึกษาอย่างเชิงลึก และสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีความสร้างสรรใหม่ ควบรวมพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการเกษตรในชนบทด้วยหลายรูปแบบ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ทางเทศบาลเน้นการผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงสันทนาการ และการท่องเที่ยวในชนบทที่หมู่บ้านยากจน 16 หมู่บ้าน สร้างเป็นเขตสาธิตการเกษตรเชิงสันทนาการและการท่องเที่ยวในชนบทระดับเขตปกครองตนเองกว่างซี 7 แห่งและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวด้านการเกษตรเชิงสันทนาการ กับเส้นทางที่ดีเยียมสำหรับการท่องเที่ยวชนบท 6 เส้นทาง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับสี่ดาวและเขตท่องเที่ยวในชนบทที่ติดดาว 13 แห่งได้สร้างขึ้นใหม่และดำเนินการส่งมอบเรียบร้อย

การปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานการเกษตรได้รับผลสำเร็จอย่างมาก จำนวนฟาร์มแบบครอบครัวของทั้งเมืองมี 516 แห่ง บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญมี 118 แห่ง คาดว่ามูลค่าการผลิตของบริษัทชั้นนำจะเกินกว่า 1,600 ล้านหยวนต่อปี ส่งผลที่ดีให้แก่ครอบครัวของชาวนามากกว่า 2.5 แสนครัวเรือน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว