• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและก่อสร้างเขตเมืองสาธิตใหม่

  • Zhang Zixiao
  • 2019-01-09
  • นังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

ตามการประเมินเบื้องต้น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของเขตหลิ่วเจียงเมืองหลิ่วโจวบรรลุ 29,350 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเป็น 12,000 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% จำนวนการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรเป็น 14,810 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 23% จำนวนรายได้การคลังทั้งหมดเป็น 2,420 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 20.4% ยอดค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น 5,611 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% จำนวนรายได้ประชากรต่อหัวในเมืองที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้จริงเป็น 35,133 หยวน อัตราการเติบโตเป็น 7% จำนวนรายได้ประชากรต่อหัวในชนบทที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้จริงเป็น 13,706 หยวน อัตราการเติบโตเป็น 11.5%

ส่วนเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมได้ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ มูลค่าการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป็น 38,800 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% มูลค่าการผลิตรวมของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็น 35,200 ล้านหยวน อัตราการเติบโตเป็น 10% เสริมสร้างการสนับสนุนด้านการให้บริการสำหรับบริษัทให้มากขึ้น มีบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นห้าแห่ง บริษัทและอุตสาหกรรมที่มีทรัพย์สินทั้งหมดถึงร้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้นสองแห่ง ได้นำเข้าโครงการที่สำคัญชุดหนึ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทการก่อสร้างจ่านหงกว่างซีกรุ๊ป จำกัด และซิตี้คอมเพล็กซ์ซิงเจีย เป็นต้น จำนวนเงินทุนจากเมืองอื่นๆ ในประเทศตามสะสมภายในปี 2018 เป็น 5,540 ล้านหยวน การเสร็จงานประจําปี 101% จำนวนเงินทุนจากต่างประเทศเป็น 27,227,000 ดอลลาร์

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว