• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

จำนวนบริษัทที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วของอำเภอลู่จ้ายอยู่อันดับที่หนึ่งของเขตอำเภอเมืองหลิ่วโจว

  • 2019-03-12
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานรัฐบาลเมืองหลิ่วโจวได้ประกาศการรายงานสรรเสริญเขตบริหารที่ได้รับผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการบ่มเพาะบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานของปี 2018 ตามข้อมูลสถิติ อำเภอลู่จ้ายมีบริษัทถึงมาตรฐานเพิ่มขึ้น 18 บริษัท ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งใน 5 อำเภอและ 5 เขตบริหารของเมืองหลิ่วโจว

ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอลู่จ้ายมีบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 12 บริษัทในปีที่แล้ว เป็นสองในสามของจำนวนบริษัทถึงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นของอำเภอลู่จ้ายทั้งหมด ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอลู่จ้ายมีบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานทั้งหมด 70 บบริษัท เป็น 86.4% ของจำนวนบริษัทถึงมาตรฐานของอำเภอลู่จ้ายทั้งหมด บริษัทด้านอุตสาหกรรมของเขตอำเภอมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ในปีที่แล้วมูลค่าผลผลิตรวมของบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานของอำเภอลู่จ้ายทั้งหมดเป็น 20,929 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 16.60% มูลค่าเพิ่มของบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานของอำเภอลู่จ้ายทั้งหมดเป็น 5,938.7 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 10.2% ในนั้น มูลค่าผลผลิตรวมของบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอลู่จ้ายเป็น 19,729 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 15.38% ซึ่งเป็น 94.27% ของมูลค่าผลผลิตรวมของบริษัทถึงมาตรฐานของอำเภอลู้จ้ายทั้งหมด มูลค่าเพิ่มของบริษัทด้านอุตสาหกรรมถึงมาตรฐานเป็น 5,590 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 16.4% สร้างรายได้ภาษีด้านการคลังเป็น 357 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการเติบโตเป็น101.35%

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว