• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ตำบลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศของตำบลเฟิ่งซานอำเภอหลิ่วเฉิงเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

  • Hu Yujia
  • 2020-05-15
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

หลายปีที่ผ่านมา อำเภอหลิ่วเฉิงได้ดำเนินตาม “สามตำแหน่งที่สำคัญ” และ “สี่กลยุทธ์ที่สำคัญ” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอย่างกระตือรือร้น ส่งเสริมการก่อสร้างตำบลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศของตำบลเฟิ่งซานอย่างต่อเนื่อง

ได้ข่าวว่า โครงการตำบลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศของตำบลเฟิ่งซานได้แบ่งออกเป็น 6 โครงการย่อย เช่น โครงการซ่อมแซมอุโมงค์ การสร้างจัตุรัสในพื้นที่หลักเหอเป่ย (รวมถึงโครงการทะเลสาบเฟิ่งหมิง) และโรงแรมเฟิ่งซาน ฯลฯ ปัจจุบัน การก่อสร้างตำบลที่มีลักษณะพิเศษ ได้เวนคืนที่ดินรวม 4,000 กว่าหมู่ (ไร่จีน) สี่โครงการที่สำคัญระดับเมืองและอำเภอซึ่งมีการลงทุนรวม 3.3 พันล้านหยวนกำลังเร่งการเวนคืนที่ดินและการก่อสร้าง โครงการทางหลวงสายรองจากอำเภอต้าปู้ไปยังตำบลเฟิ่งซาน (ถนนเหยียนเจียง) ได้เชื่อมต่อกันทั้งสายและนำไปใช้งานแล้ว ระยะที่ 1 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนรวม 630 ล้านหยวนได้สร้างแล้วเสร็จ และเริ่มจำหน่ายต่อภายนอก โครงการการป้องกันเขื่อนกั้นแม่น้ำและถนนช่วยกู้ภัยอย่างรีบด่วน (ฝั่งเหนือและฝั่งใต้) ได้แล้วเสร็จการเวนคืนที่ดิน 553 หมู่ และโครงการได้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ ขั้นตอนต่อไป อำเภอหลิ่วเฉิงจะใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำลึก และการคมนาคมขนส่งที่สะดวกของตำบลเฟิ่งซาน บุกเบิกเส้นทางการท่องเที่ยวบูติกของแถวรอบๆ และเพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ขนนโก๋ และก๋วยเตี๋ยวหลัวซือ เป็นต้น

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว