• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ความร่วมมือระหว่างกวางตุ้งและกว่างซีช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของมวลชน

  • Tan Kaixing
  • 2020-05-25
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เรียนรู้ว่า นิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างกวางตุ้งและกว่างซีของอำเภอหรงอันได้นำเข้าบริษัท 7 แห่งตั้งแต่การสร้างแล้วเสร็จและเปิดนิคมฯ ในเดือนกันยายน ปี 2019 เป็นต้นมา ปัจจุบันนี้ ได้จ้างงานครัวเรือนยากจนซึ่งได้สร้างโปรไฟล์บันทึกในฐานข้อมูลมากกว่า 100 คน

ตามที่ทราบว่า หลังจากเริ่มดำเนินความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างกวางตุ้งและกว่างซี อำเภอหรงอันได้นำเข้าบริษัทแปรรูปไม้ไผ่เชิงลึก บริษัทหรงเจีย ศิลปการ จำกัด จากกวางตุ้ง เพื่อร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บริษัทฯ ได้ใช้เปลือกไม้และกิ่งไม้ของต้นซีดาร์ (cedar) และไม้ไผ่ที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยซึ่งกระจายในเขตภูเขา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสวน และขายดีใน 40 กว่าประเทศหรือภูมิภาค ได้แก่ ประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ได้จัดซื้อไม้ไผ่ประมาณ 60 ตันต่อวัน เพื่อนำมาแปรรูปเชิงลึก ถือเป็นโครงการเดียวที่สามารถสร้างมูลค่าผลผลิตมากถึง 120 ล้านหยวนต่อปี มีกำไรและภาษี 5 ล้านหยวน มีตำแหน่งงานมากกว่า 300 ตำแหน่งสำหรับผู้ที่ยากจน และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจนประมาณ 3,000 หยวนต่อเดือน ในเวลาเดียวกัน อำเภอซ่วยซีพยายามนำเข้าบริษัท หลิ่วโจวหรงอันจินหยวน อาหาร จำกัดและบริษัทอุตสาหกรรมชา กว่างซีหรงอันหรงจวี๋ จำกัด เพื่อให้เข้ามาตั้งสาขาในนิคมอุตสาหกรรม โดยสามารถผลิตชาส้มจี๊ด 50 ตัน เหล้าส้มจี๊ด 75 ตัน ขนมส้มจี๊ด 5,000 ตัน และน้ำผลไม้ส้มจี๊ด 10,000 ตันต่อปี ซึ่งบรรลุยอดขาย 160 ล้านหยวน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว