• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

หมู่บ้านซ่างโถงเขตหลิ่วเป่ยพัฒนาอุตสาหกรรมพิเศษ

  • Huang Rui
  • 2020-06-13
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片1.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เรียนรู้ว่า เมื่อปี 2019 หมู่บ้านหยังหลิ่วและหมู่บ้านซ่างโถงของเขตหลิ่วเป่ยกลายเป็นจุดทดลองของโครงการช่วยเหลือและร่วมสร้างตำบลซาถาง ซึ่งก็คือหมู่บ้านที่พัฒนาแล้วช่วยเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่พัฒนา สหกรณ์ชาวบ้านหมู่บ้านหยังหลิ่วได้ลงทุน 100,000 หยวนโดยแบบถือหุ้น ร่วมการปลูกเลี้ยงหอยขมกับบัวของสหกรณ์ชาวบ้านหมู่บ้านซ่างโถง ขยายขนาดการเพาะเลี้ยงหอยขมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยขมนี้ได้ขยายไปถึง 230 โหม่ว ได้วางพันธ์หอยขมมากกว่า 10,000 กิโลกรัมลงไป

ตามคำแนะนำของนายหูเฉิงจื้อ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านซ่างโถงที่มาจากศูนย์การส่งกำลังบำรุงเขตหลิ่วเป่ยว่า ในเบื้องต้นการสร้างฐานสาธิตการเลี้ยงหอยขมกับบัว สถานีการประมงเมือง กรมแพทย์สัตว์การเลี้ยงสัตว์น้ำเขตหลิ่วเป่ย และหน่วยงานอื่นๆ ได้มาดูสภาพการทำงานหลายครั้ง เสนอคำแนะนำทางเทคนิคต่อการเพาะเลี้ยงหอยขมกับบัวให้ประกอบกัน และยังแนะนำวิธีการแก้ไขความยากลำบากในการจำหน่าย กระตุ้นความกระตือรือร้นของชาวบ้านหลายคนในการเพาะเลี้ยง นายหลิว หยงสี่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำหมู่บ้านซ่างโถงกล่าวว่า ปัจจุบัน มี 14 ครอบครัวที่ยากจนของหมู่บ้านได้หลุดพ้นจากความยากจน ขั้นตอนต่อไป ทั้งหมู่บ้านจะพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวแบบประสบด้วยตนเองซึ่งเน้นการเพาะเลี้ยงหอยขมกับบัวให้เป็นขนาด ทำให้โครงการเพาะเลี้ยงหอยขมกับบัวกลายเป็นโครงการสาธิตที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และช่วยชาวบ้านที่มากขึ้นได้เพิ่มผลผลิตและรายได้

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว