• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในหมู่บ้านเป่ยอ้าน ตำบลฉางถาง เขตหลิ่วเป่ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

  • Huang Rui
  • 2020-06-18
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว
图片3.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานกุ้งเครย์ฟิชที่มี 110 หมู่ (ไร่จีน) ของหมู่บ้านเป่ยอ้าน ตำบลฉางถาง เขตหลิ่วเป่ย คนงานกำลังยุ่งอยู่กับการเก็บแหและจับกุ้ง หลังจากบรรจุกุ้งเครย์ฟิชพวกนี้เสร็จแล้วจะขนส่งไปยังวิสาหกิจอาหารและตลาดเกษตรกรในเขตเมือง

ตามที่เข้าใจว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมา ฐานกุ้งเครย์ฟิชแห่งนี้สามารถคัดเลือกกุ้งเครย์ฟิชได้มากกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน ตามการคำนวณผลผลิตกุ้งเครย์ฟิชประจำปี 225 กิโลกรัมต่อหมู่ ผลผลิตประจำปีโดยรวมของฐานฯ อยู่ประมาณ 18,000 กิโลกรัม ตามสถานการณ์ของตลาดปัจจุบัน กำไรต่อกิโลกรัมของกุ้งเครย์ฟิชคิดเป็น 20 หยวนและกำไรสุทธิประจำปีสามารถบรรลุถึง 360,000 หยวน สำหรับรายได้เหล่านี้ สหกรณ์จะแบ่งสัดส่วนตามส่วนการถือหุ้นกับคณะกรรมการพรรคฯ ประจำหมู่บ้านซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมระดับหมู่บ้านและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจส่วนรวมระดับหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันยังนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมระดับหมู่บ้าน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว