• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ที่จอดรถใต้ดินตงตีได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  • Qin Ke
  • 2020-07-04
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวในเขตทัศนียภาพหลิ่วเจียงร้อยลี้ มีชาวเมืองที่มาเที่ยว และนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและมีลักษณะเฉพาะหลิ่วโจวที่ร้านขายของที่ระลึกเมืองหลิ่วโจวซึ่งอยู่ในศูนย์นักท่องเที่ยว ส่วนที่จอดรถใต้ดินตงตีซึ่งอยู่ด้านข้างนั้นได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวเมือง

ตามที่ทราบว่า ในฐานะที่เป็นโครงการชื่นชมของประชุมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกว่างซีปี 2020 ศูนย์นักท่องเที่ยวในเขตทัศนียภาพหลิ่วเจียงร้อยลี้ได้ครองพื้นที่ประมาณ 1473 ตารางเมตร และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อมิถุนายน ปี 2018 ศูนย์นักท่องเที่ยวในเขตทัศนียภาพหลิ่วเจียงร้อยลี้เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมการแสดงภาพพจน์ของเมือง นักท่องเที่ยวรอเรือ การทำธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่จอดรถใต้ดินตงตีซึ่งเป็นองค์ประกอบสำหรับการพัฒนาหลิ่วเจียงร้อยลี้ และปรับปรุงสมรรถนะของท่าเรือการท่องเที่ยวตงตี มีพื้นที่การก่อสร้างรวม 8973.55 ตารางเมตร เนื้อหาการก่อสร้างหลักคือ ที่จอดรถใต้ดิน ห้องน้ำสาธารณะ การทำพื้นที่ให้เป็นสีเขียว และการทำพื้นที่ให้แข็งตัว ในนั้น พื้นที่การสร้างห้องน้ำสาธารณะเป็น 240 ตารางเมตร ที่จอดรถใต้ดินชั้น 1 สามารถจอดรถยนต์ได้ 266 คัน บนพื้นดินได้จัดตั้งที่จอดรถสำหรับรถบัสขนาดใหญ่ 16 ที่ และที่จอดรถสำหรับรถยนต์ทางนิเวศ 54 ที่ และมีที่จอดรถสำหรับยานพาหนะที่ไม่ใช่รถยนต์ 80 ที่ ตอนนี้ โครงการได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว