• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลิ่วโจวอำนวยความสะดวกในการออกเดินทางท่องเที่ยว

  • Qin Ke
  • 2020-07-24
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลิ่วโจวที่ติดกับถนนว่านเซี่ยงเขตหยูเฟิง ศูนย์นิทรรศการการท่องเที่ยวที่อยู่ชั้นหนึ่งกำลังทำการตกแต่งภายในห้อง ส่วนการตกแต่งภายในห้องได้เสร็จสิ้น 55% ของโครงการทั้งหมดแล้ว บางภาคส่วนของโถงนิทรรศการได้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ และระเบียงการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมดอกชงโค และโครงการการท่องเที่ยวอัจฉริยะต่างก็กำลังก่อสร้างอยู่

มีรายงานว่า ในฐานะที่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนผลสำเร็จกันและกันของประชุมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกว่างซีปีนี้ โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลิ่วโจว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแกนกลางการขนส่งรวมเหอตง เป็นศูนย์ที่ได้รวบรวม ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว นิคมการสร้างสรรค์ดอกชงโค และศูนย์นิทรรศการการท่องเที่ยว ฯลฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลิ่วโจวทั้งหมดมีสามชั้น พื้นที่การก่อสร้างรวมประมาณ 93,437 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกว่างซี ตอนนี้ สถานีการขนส่งผู้โดยสารของสนามกลางการท่องเที่ยวที่อยู่ในศูนย์ฯ ได้ตกแตงแล้วเสร็จ และได้นำไปใช้งาน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว