• ข่าวหลิ่วโจว > 
  • ข่าวหลิ่วโจว

หลิ่วโจวมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองอุทยาน

  • Luo Qiuzhen
  • 2020-09-05
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามของหลิ่วโจว ตัวบ่งชี้สีเขียวต่างๆ ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบพื้นที่สีเขียว และระบบสวนสาธารณะได้รับการปรับปรุงทุกวัน ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าสวนสาธารณะอยู่ใกล้ ๆ ตัว และรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งจากเมืองที่น่าอยู่

ตามสถิติ ณ สิ้นปี 2019 เขตก่อสร้างในหลิ่วโจวมีพื้นที่โดยรวม 24,021 ตร.กม. ประชากรในเมือง 1.8533 ล้านคน พื้นที่การปกคลุมสีเขียวในเขตก่อสร้างมี 10,564.50 ตร.กม. พื้นที่สีเขียวอุทยานในเขตก่อสร้างมี 8,803.75 ตร.กม. อัตราการปกคลุมสีเขียวในเขตก่อสร้างคือ 43.98% อัตราพื้นที่สีเขียวในเขตก่อสร้างคือ 36.65% ซึ่งพื้นที่สวนสาธารณะในเมืองต่อหัวเท่ากับ 12.98 ตารางเมตร สวนสาธารณะสีเขียวมี 48 แห่ง สนามสีเขียวมี 13 แห่ง และสวนสนุกสีเขียวมี 321 แห่ง ในปี 2019 อัตราคุณภาพอากาศของหลิ่วโจวอยู่ที่ 89.6% คุณภาพสภาพแวดล้อมของน้ำผิวดินอยู่ในอันดับที่สองของประเทศและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสิบอันดับแรกของเมืองที่สะอาดที่สุดในประเทศจีนเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว