• เทศบาล > 
  • ข้าราชการ

เทศบาล

  • 2017-01-11
  • Liuzhou Daily

นายกเทศมนตรี อู๋เหว่ย
รองนายกเทศมนตรี หยางอี้
เจียวเย่ากวาง
หลี่จี้จ่าน
หลิวไห่
ฉัยจี้ห่วย
อันเว่ย
จางเจี้ยนกั๋ว
เหอฮ่วนฉวน
คว่างชิงชวน
หลูหลิ่วผิง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว