• เทศบาล > 
  • ข้าราชการ

เทศบาลเมือง

  • 2018-02-05

นายกเทศมนตรี

อู๋ เหว่ย

รองนายกเทศมนตรี

หลิว เข่อ

เจียว เย่ากวาง

ห่าว ซิงกั๋ว

หลิว ไห่

ฉาย จื้อหย่วน

อาน เว่ย

จาง เจี้ยนกั๋ว

ฮ่วนเฉียน

หลิ่วผิน

 

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว