•  > 
  • หน้าหลัก

หอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิ่วโจวได้ทดลองใช้งาน

  • Song Meiling
  • 2020-08-01
  • หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ หอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิ่วโจวได้ทดลองใช้งาน เวลาทำการคือ 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ จะไม่ต้อนรับผู้ชมเข้าหอหลังเวลา 16.00 น. ซึ่งจะปิดทำการในทุกวันจันทร์และวันอังคาร ยกเว้นวันหยุดราชการ ชาวเมืองสามารถจองตั๋วอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านวีแชทสาธารณะ "การเข้าสู่สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเมือง เวลานัดหมายต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีผลบังคับ และลงทะเบียนด้วยชื่อจริง

มีรายงานว่า พื้นที่การก่อสร้างของหอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิ่วโจวมีประมาณ 32,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดนิทรรศการรวมประมาณ 13,000 ตารางเมตร หอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสถานที่อัจฉริยะด้านการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะของยุคสมัย ลักษณะหลิ่วโจว และเป็นชั้นหนึ่งภายในประเทศ ในหอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดห้องนิทรรศการที่มีหัวข้อ 7 ห้อง และมีสิ่งของวางแสดงทั้งหมด 357 ชิ้น (ชุด) ในนั้นสิ่งของวางแสดงที่เป็นสิ่งนวัตกรรมและไม่ซ้ำกันในหอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งประเทศมากถึง 35 ชิ้น (ชุด) สิ่งของวางแสดงที่มีหลักวิทยาศาสตร์ การให้ปฏิสัมพันธ์และนวัตกรรมได้แสดงถึงหลักการของสาขาวิชาพื้นฐานต่างๆ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าอย่างชาญฉลาด อัตราการให้ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งของวางแสดงสูงกว่า 90%

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว